RETORIKA - Tatjana Zidar Gale s.p.

Kako predavati ali posredovati informacije

 »Train the trainers«  (kako postati uspešen predavatelj, ki zna navdušiti)

 

NAMEN

Poslušalcem želimo posredovati nova znanja in jih navdušiti, da bodo naučeno začeli uporabljati v praksi. Zavedamo se, da bo njihovo delo tako kakovostnejše, rezultati boljši, sodelovanje pa trdnejše. Kaj potrebujemo, da bomo postali dobri predavatelji - da bomo ljudi motivirali in jih tudi prepričali, kakšne koristi bodo imeli, če upoštevajo priporočila, navodila oziroma novo znanje ali veščine?

Morda pa bomo morali izpeljati še krajši seminar ali delavnico?Kaj je treba storiti, da bodo slušatelji aktivno sodelovali? Želimo biti dober moderator, ki zna učinkovito izpeljati tak seminar? Katera moderacijska sredstva nam bodo pomagala, kaj pa učne metode …?

Čaka nas še ena naloga. Udeležencem sestanka je treba predstaviti dosežke preteklega obdobja. Radi bi jih informirali, kaj smo delali in kaj dosegli. Kako oblikovati vsebino, kaj poudariti, da bodo naše informacije zanimive in koristne za udeležence?
 

VSEBINA

1. KOMUNIKACIJSKI MODEL

 • pet komunikacijskih ravni, ki jih mora poznati vsak, ki predava ali posreduje znanje oziroma informacije(vsebinska raven, raven odnosov, raven procesov, situacijska raven, raven osebnosti)
 • načini, kako razvijati dinamiko skupine
 • spoznati načine, kako motivirati udeležence in povečati njihovo pomnjenje oziroma znanje
 • metode in tehnike, kako povečati svojo karizmo
 

2. VLOGA IN IDENTITETA PREDAVATELJA

 • dober predavatelj naj bo spreten prezentator, moderator, motivator, supervizor
  kaj posamezna vloga pomeni, kdaj in kako jih uporabljamo
 

3. JEZIKOVNI ELEMENTI – PREDAVATELJEVA MOČ BESED

 • kako (s kakšnimi besedami oz. jezikom) naj predavatelj oblikuje vsebino:

konkretizacija namesto posploševanja (uporaba nizke členitve dejstev in ponazoritev)
induktivni uvod
procesne besede, asociirano stanje
»ohlapni« jezik in »konkretni« jezik
uporaba univerzalij
razvijanje fluentnosti in koherence govora
kako predstaviti vsebino, da bo motivacija slušateljev čim večja (preokvirjanje, poiskati notranje vire, modeliranje …)
naučiti se razlagati jasno, zanimivo, dinamično …

 • pri tem pa upoštevati metode izobraževanja odraslih - uporabiti metode, s katerimi bo predavatelj povečal zanje, pomnjenje in motivacijo odraslih
 

4. KAKO POSREDOVATI INFORMACIJE ALI NOVO ZNANJE

 • tri tipične oblike:
 • verižno predavanje oziroma posredovanje informacij
 • hierarhično predavanje oziroma posredovanje informacij
 • predavanje, usmerjeno k problemu
 • zgradba ''4MAT'':
 • različni učni slogi in učni »tipi«
 • kako približati vsebino različnim »tipom«
 • kaj pomeni, da predavanje ali posredovanje informacij zgradimo tako, da upoštevamo naravno in sistematično pot učenja, s pomočjo katere dosežemo najvišjo stopnjo pomnjenja
 

5. MODERACIJSKE TEHNIKE IN UČNE METODE

 • brainstorming
 • polnilnik idej
 • barometer vzdušja
 • katalog ukrepov
 • delo v parih, trojicah
 • t. i. vaje semaforjev
 • »vaje duhov«
 • vrtiljak
 • »bosonogi video« …
 • kako oblikovati vaje
 • kakšna struktura vaj je najboljša …
 • s katerimi vrstami vaj naj bi začeli in zakaj
 

5. KAKO IN KDAJ UPORABLJATI PRIPOMOČKE

 • kaj pomeni dobra vizualizacija
 • kdaj jo uporabimo
 • kakšne oblike zunanje vizualizacije lahko uporabimo
 • katere so njene največje slabosti
 • kako doseči učinkovito zunanjo in notranjo vizualizacijo
 

6. KAJ STORITI, ČE NALETIMO NA »TEŽAVNE« SLUŠATELJE

 • kaj pomeni, da obvladujemo »galerijo groznih«
 • katere strategije ali tehnike pri tem uporabljamo
 • kaj pomeni asertivni pristop, ko naletimo na »težavne« - manj motivirane, nasprotujoče, agresivne, počasne …
 • kakšna komunikacijska orodja pri tem potrebujemo
 • kako se izognemo t.i. »nagonskemu pasu« - svojim napačnim reakcijam, napačnim pristopom …
 • kako z ljudmi ustvarimo sodelujoč in ne nasprotujoč - avtoritaren odnos
 

CILJI – koristi za udeležence
 • Naučili se boste strukturirati vsebino in jo povezati v učinkovito predavanje.
 • Spoznali boste načine, kako navezati in vzdrževati stik s slušatelji.
 • Naučili se boste razlagati jasno, zanimivo, dinamično …
 • Naučili se boste, kako poslušalcem na zanimiv in učinkovit način predstaviti nove informacije (jih informirati).
 • Izurili se boste v izvajanju informativne prezentacije (ne le prepričevalne).
 • Razvili oziroma povečali boste svojo predavateljsko karizmo.
 • Spoznali boste načine, kako motivirati udeležence in povečati njihovo pomnjenje oziroma znanje.
 • Naučili se boste načinov, kako razvijati dinamiko skupine.
 

Coaching in terapija

Kontakt

Telefon:
(01) 437 23 33
031 308 900
Fax:
(01) 437 23 33

Naslov:
Šmartinska 68, 1000 Ljubljana