RETORIKA - Tatjana Zidar Gale s.p.

Tehnike argumentiranja in prepričevanja

 (kako postati suveren govorec, ki zna razpravljati in zagovarjati svoje stališče)


NAMEN

V javnem nastopanju oziroma prepričevanju smo se izurili. Pred nami se pojavi nova ovira. Kako prepričati sogovornike, da sprejmejo naše argumente, kako jim razložiti, da njihovi sklepi ne držijo …? Lahko smo ravno sredi sestanka, tiskovne konference, intervjuja, okrogle mize …

Znašli smo se torej v situaciji, ko sogovornik predstavi svoje mnenje, mi pa se z njim ne strinjamo. Kako nadaljevati dialog? Kdo ima boljše argumente? Tudi ostali udeleženci poudarjajo svoja stališča. Situacija je vedno bolj napeta. Kako nadaljevati?

Imamo tri možnosti: lahko se odločimo za debato, diskusijo ali za neorganiziran prepir. Najbolje bo, da se naučimo učinkovito debatirati in diskutirati – torej učinkovito razpravljati.

 

VSEBINA

1. TEMELJNA NAČELA ARGUMENTIRANJA

 • ločimo raven osebnosti od ravni argumentov
 • izognimo se posploševanju in negaciji …
 • opustimo direktno nasprotovanje ali takojšen umik
 • kako argumentiramo – kaj je argumentacija
 • kdaj lahko rečemo, da znamo argumentirati oziroma oblikovati argumente
 

2. KAKO POVEDATI SVOJE MNENJE

 • kdaj se odločimo za pet dialektičnih stavkov in kdaj za mnenjsko formulo
 • dodatne možnosti: uravnoteženi argumenti, utemeljevanje
 • kdaj je čas za argumentacijo
 • kako zaključiti
 

3. KAKO POVEDATI, DA SE S SOGOVORNIKOM NE STRINJAMO

 • kako zavrniti sogovornikove trditve ali njegovo mnenje, razmišljanje oziroma ugotovitve
 • Geissnerjeva metoda nasprotovanja, kako naj zazveni naš »popravek« sogovornikovega mnenja
 • prave in manipulativne tehnike argumentiranja
 • kako se odzvati, kadar nas sogovornik žali, ignorira, uporablja neetična sredstva …
 • trije položaji ali tri perspektive, iz katerih se je zaželeno odzvati
 

4. KAKO SE VKLJUČUJEMO V RAZPRAVE

 • kdaj se odločimo za debato in kdaj za diskusijo
 • kako pravilno debatirati in diskutirati

CILJI koristi za udeležence

 • Spoznali boste pravila vodenja oziroma vključevanja v razprave.
 • Naučili se boste učinkovito povedati svoje mnenje.
 • Naučili se boste pravilno argumentirati.
 • Naučili se boste sogovornikom »pametno« nasprotovati.
 • Naučili se boste, kako nadzorovati svoja čustva.
 • Naučili se boste umiriti situacijo, kadar se sogovorniki razburjajo, nasprotujejo ali celo manipulirajo z vami.
 • Razvili boste zmožnosti diskutiranja in debatiranja.
 
 

Coaching in terapija

Kontakt

Telefon:
(01) 437 23 33
031 308 900
Fax:
(01) 437 23 33

Naslov:
Šmartinska 68, 1000 Ljubljana