RETORIKA - Tatjana Zidar Gale s.p.

Coaching

Verjetno smo že bili v situaciji, ko smo se spraševali, če smo zadovoljni s svojim življenjem – s tem, kar smo dosegli in s tem, kar imamo … Morda se kdaj zavemo: »Rad/-a bi nekaj spremenil/-a, pa ne vem, kje in kako naj začnem.« Coaching nam pomaga, da se začnemo zavedati, kaj želimo spremeniti, kam želimo priti in kaj je treba storiti, da pridemo do tja.
Življenje se lahko spremeni že zaradi majhne odločitve, ki sproži veliko spremembo.

Izvor besede coach

Coach izhaja iz srednjeveške besede coche, ki pomeni voz (nošenje, prenos) – a wagon, a carriage. Beseda ima še danes isti pomen: ko človek potuje, potrebuje prevozno sredstvo (coach: avtobus, kočija, potniški vagon). Coach je torej prevozno sredstvo, ki posameznika ali skupino prenese oziroma prepelje iz začetne lokacije na končno želeno lokacijo.
 
Prav tak je tudi pomen coachinga in coacheve vloge: pomagati klientu, da »prepotuje« pot iz začetnega sedanjega stanja v želeno prihodnje stanje. Klienta »pelje« iz stanja »kje sem sedaj« v stanje »kje želim biti«, kjer bo imel več možnosti oziroma več potrebnih virov za učinkovito delovanje. Zato je treba določiti oziroma oblikovati dva različna cilja:

 • končni cilj (rezultat/ izid): kam želim priti;
 • cilji procesa: kako, na kakšen način nameravam do končnega cilja; kakšne mejnike (vmesne postaje) naj si postavim, preden pridem na končni cilj.


Kdaj se odločiti za coaching

Čas za coaching je takrat, kadar ugotavljate, da bi radi razvili ali izboljšali svoje kompetence:
 • bolje uravnotežili zasebno in poslovno življenje,
 • bolje sprejemali odločitve,
 • se bolje notranje motivirali,
 • postali bolj kreativni,
 • postali bolj empatični,
 • bili bolj učinkoviti pri svojem delu,
 • bili bolj odgovorni do dela in do ljudi,
 • bolje reševali probleme,
 • bolje obvladovali stres,
 • bolje obvladovali čas,
 • se bolje usmerjali k rezultatom,
 • bolje sami dosegali postavljene cilje
 

Za koga je primeren

 • Za vsakega, ki ima skrite želje, pa ne ve, kako določiti cilje in najti pot do teh ciljev.
 • Za vsakega, ki bi rad na poslovnem področju dosegel več, pa ne ve, kako naj se tega loti.
 • Za vsakega, ki bi rad v svojem zasebnem življenju zaživel prijetneje in bolj kakovostno.
 

Srečanja

Coaching lahko traja nekaj srečanj ali daljše obdobje: odvisno, kakšne cilje si posameznik postavi: kaj želi doseči oziroma kam želi priti. Srečanja potekajo enkrat tedensko po 60 minut ali po predhodnem dogovoru. Pogovori lahko potekajo tudi prek skypa (lahko trajajo tudi 30 minut).
 
 

Coaching in terapija

Kontakt

Telefon:
(01) 437 23 33
031 308 900
Fax:
(01) 437 23 33

Naslov:
Šmartinska 68, 1000 Ljubljana