RETORIKA - Tatjana Zidar Gale s.p.

Obvladovanje stresa

Kako s čuječnostjo obvladati stres in najti mir ter zadovoljstvo v »ponorelih časih«

NAMEN

V poslovnem svetu je danes že povsem ustaljena trditev: »Ne morem več. Preveč sem v stresu. Tako ne bo šlo več!« Pa se zavedamo, kaj je stres, kako se z njim spopasti in se naučiti zmanjševati njegove negativne učinke? Predvsem je pomembno, da se zavedamo, kakšne posledice stres prinaša, če ga ne zmanjšamo – posledice so lahko vidne pri posameznikih in podjetju, kjer je zaposlen. Pomislimo samo na stroške zaradi manjše učinkovitosti dela, manjšo motivacijo, storilnost, fleksibilnost, manjšo inovativnost, prevelike bolniške odsotnosti, zmanjšano odgovornost do dela …?

Zato je pomembno, da zaposleni dobijo temeljna znanja, veščine oz. tehnike, s katerimi bodo oblikovali drugačen odnos do sebe in drugačne miselne procese o sebi, drugih in svetu: »Lahko živim bolj umirjeno in sproščeno. Prav tako lahko upravljam s stresnimi situacijami, saj dobro poznam pristope in tehnike za zmanjševanje stresa, Zato sem učinkovit in produktiven, prav tako tudi zadovoljen in motiviran.«
 

VSEBINA PROGRAMA

1. KAJ JE STRES

 • kaj so zunanji in notranji stresorji
 • kako prepoznati stres, kakšni simptomi se pojavijo
 • kakšni so zgodnji opozorilni znaki stresnega odzivanja pri sebi in drugih
 • kakšno moč imajo, kadar se na njih neprimerno odzovemo (izkrivljeno mišljenje)
 • kako se v stresu odzove naše telo (obramba boja, bega in zamrznitve); fiziološki odzivi; stanje t.i. depresivnega telesa – utrujenost, izčrpanost, nemoč, brezvoljnost
 • kaj se takrat zgodi z našimi čustvi


2. POSLEDICE STRESA

 • kako stresni način življenje vpliva na psihofizične zmogljivosti posameznika
 • kaj se zgodi z našim avtonomnim živčnim sistemom
 • stres na nas vpliva tudi zaradi naučenih (podzavednih) vzorcev mišljenja in čustvovanja (doživljanja), ki smo jih pridobili v okolju (družina, kultura …)
 • naša temeljna prepričanja imajo ključni vpliv na spoprijemanje s stresom – kakšno je naše mnenje o nas samih, kakšen odnos imamo o sebi, kakšna je naša samopodoba …
 • kako torej naši miselni procesi vplivajo na naše vedenje oz. delovanje (motivacija, učinkovitost, pripadnost, usmerjenost v delo in ljudi, komuniciranje, reševanje konfliktov; pa tudi na naše počutje in zdravje …)
 • kako t.i. življenjski scenarij, po katerem podzavedno živimo, povzroča stresne situacije (smo ujetniki svojega življenjskega scenarija) in kako nam onemogoča, da bi prevzeli nadzor nad stresom in njegovimi negativnimi posledicami


3. ČUJEČNOST

 • kaj je čuječnost in zakaj je eno najboljših pristopov pri premagovanju stresa
 • delovanje našega uma (obrambni mehanizmi, kognitivni in čustveni možgani)
 • značilnosti operativnega in eksistencialnega modusa (zakaj pri premagovanju stresa potrebujemo eksistencialni modus) ter ovire, ki povzročajo stres:
  • avtomatski pilot nasproti zavestnemu odločanju
  • analiziranje nasproti čutenju
  • naprezanje za idealnimi cilji namesto sprejemanja
  • misel razumeti kot resničnost ali zgolj kot umske dogodke
 • PREMAGATI STRES:
  • biti v stiku s telesom in svojim dihanjem
  • zavedati se misli, čustev in občutkov (razviti metakognicijo – misli, čustva in občutki niso naša identiteta, so le miselni dogodki, ki jih lahko spreminjamo)
  • začeti spreminjati navade


4. POZIVIVNI VPLIVI NAUČENIH PRISTOPOV

 • kako lahko s pomočjo kognitivno-vedenjskih tehnik začnemo ustvarjati nove možnosti za boljše in srečnejše življenje (kako opustiti 12 izkrivljenih mišljenj)
 • kako se lahko naučimo postaviti zase in tako preprečiti nadaljnje stresne situacije, ki bi nam škodovale
 • kaj pomeni »v stresu sem, pritiskajo name, zato ne zmorem več« – kakšna orodja oz. tehnike potrebujemo, da bomo razrešili ali celo preprečili take situacije
 • kako se naučimo prilagoditi zahtevam okolja, družbe, dela in kako se ob tem naučiti postaviti meje in tako preprečiti negativni vpliv stresa na nas
 • kako zares »živeti« in ne zgolj »bivati ali životariti«
 • kako se naučimo biti srečni
 

CILJI – koristi za udeležence

 • Spoznali boste naravo stresa in njegove neprijetne (zaskrbljujoče) posledice.
 • Prepoznali boste temeljne napake (napačno delovanje uma), ki vas spravlja v stres.
 • Naučili se poste najučinkovitejših tehnik, s katerimi si boste pomagali pri premagovanju stresa.
 • Naučili se boste, kako vam premagovanje stresa pomaga do boljšega počutja, zdravja, boljših medosebnih odnosih, pa tudi do večjega osebnega zadovoljstva – tako doma kot v službi.
 • Naučili se boste regulirati svoj avtonomni živčni sistem (aktivacija parasimpatične veje), ki vam bo pomagal, da se boste v stresnih situacijah lahko odzvali mirno oz. notranje trdno.
 • Naučili se boste poskrbeti zase in se tako izogniti izgorelosti.
   
Delavnica se lahko izvede v enem dnevu (osem pedagoških ur) – zaželeno v dveh dne (16 pedagoških ur – več vaj, praktičnih pristopov in pojasnil) ali pa v osmih srečanjih po tri pedagoške ure (srečanja potekajo enkrat tedensko), kje z udeleženci lahko poglobljeno gradimo stik s sabo in okoljem ter sistematično poglabljamo pristope, s katerimi bodo obvladovali stresne situacije in jih tudi preprečevali (trden stik s sabo in zavedanje svoje identitete: kdo sem in kaj lahko storim v stresnih situacijah).

Coaching in terapija

Kontakt

Telefon:
(01) 437 23 33
031 308 900
Fax:
(01) 437 23 33

Naslov:
Šmartinska 68, 1000 Ljubljana