RETORIKA - Tatjana Zidar Gale s.p.

Nahajate se: > Blog > Pogovor z doc. ...

Pogovor z doc. dr. Matejko Grgič, znanstveno direktorico Slov.I.K.

Doc. dr. Matejka Grgič je od leta 2008 znanstvena direktorica Slov.I.K.-a (Slovenski izobraževalni konzorcij - Slov.I.K.]). Slov.I.K. je združenje podjetij, izobraževalnih ustanov in drugih javnih ter zasebnih organizacij, ki je bilo ustanovljeno leta 2005. Cilj konzorcija je ustvariti permanentni center dodatnega in dopolnilnega izobraževanja na visokošolski ravni ter spodbujati vseživljenjsko izobraževanje in raziskovalno delo na gospodarskem, upravnem ter organizacijskem področju. Slov.I.K. prireja izobraževalne programe za dijake, študente, zaposlene, samostojne podjetnike, za manjša in večja podjetja ter za neprofitne organizacije. Nekateri programi so namenjeni širši javnosti.

Doc.dr. Matejka Grgič predava na različnih univerzah v Italiji in Sloveniji; je lektorica za slovenski jezik na Visoki šoli za prevajalce in tolmače v Trstu. Področja njenega raziskovalnega dela so: semiotika, filozofija jezika ter zgodovina in epistemologija jezikoslovnih ved.
Poleg tega je publicistka, avtorica radijskih oddaj, prevajalka, svetovalka za analizo diskurzov in pooblaščena upraviteljica za področje didaktike na socialnem podjetju Ad formandum.

Dobro poznate dodatna izobraževanja odraslih v Italiji in Sloveniji. V mislih imam t. i. »programe po meri«. Obstajajo kake posebne razlike?
Je vpliv gospodarske krize prisoten tudi pri vas v Italiji? Se je na področju tovrstnih izobraževanj kaj korenito spremenilo?

V Sloveniji se ljudje več in bolj izobražujejo – ne nujno »bolj«, vsekakor pa »več«. Tudi majhna podjetja organizirajo izobraževanja in pošiljajo ljudi na izobraževalne programe – da pridobijo formalno izobrazbo ali zgolj neka nova, dodatna znanja.
V Italiji je izobraževanje manj cenjeno; z višjo stopnjo izobrazbe ni nujno povezana višja plača, niti ni to pogoj za napredovanje. Zato se pač ljudje, če že, odločajo za prestižne ustanove, ki blestijo s svojim imenom in tradicijo.
So pa seveda, na eni in na drugi strani, tudi izjeme.
 
Po katerih temah je največ povpraševanja?
Kakšno je povpraševanje po t. i. mehkih temah? Kakšno je zavedanje ljudi – verjamejo, da bi si z razvijanjem veščin (npr. komunikacijskih, retoričnih, pogajalskih) lahko olajšali delo, dosegli boljše sodelovanje in boljše rezultate?

Po mehkih temah je v Italiji najmanj povpraševanja. Na vrhu lestvice so obvezni tečaji (npr. varnost na delu, prva pomoč itd.), nato specifične vsebine, predvsem tiste s področja davčnega prava, računovodstva, delovnega prava itd. Od splošnih tem sta daleč pred ostalimi računalništvo (excel) in tuji jeziki.
 
Slov.i.k. sodeluje s predavatelji tako iz Italije kot iz Slovenije. So morda med njimi kake ključne razlike, odstopanja …?

Ne bi rekla. Vsi naši predavatelji so strokovnjaki na svojem področju in »dobri« v razredu. Morda je med Italijani več »praktikov«, ki po naključju zaidejo v razred, med Slovenci pa je več »poklicnih predavateljev«.
 
Izobražujete tudi dijake in študente. Vaš program Multi ponuja univerzitetnim študentom dodatna znanja na področju poslovno-ekonomskih vsebin in komunikacijskih spretnosti.Kakšne so njihove komunikacijske spretnosti? Bi lahko našli kake razlike (ali podobnosti) s študenti v Sloveniji?

V dobi komunikacije je komunikacija na splošno slaba – tako baje ugotavljajo izvedenci – predvsem t. i. javni nastop. Mladi komunicirajo drugače: prek blogov, sms-ov, googla, youtuba, facebooka itd. Dejstvo je, da to počno VSI mladi. Posledično bodo imeli v bodoče konkurenčno prednost tisti mladi, ki bodo znali komunicirati tudi »po starem«, torej verbalno, pred javnostjo, neposredno, z daljšimi posegi, s strukturiranimi nastopi. Pri nas je dodaten problem jezik. Slovenščino uporabljajo dijaki pogosto le v šoli, nekateri še doma, vse ostalo (televizija, internet, pica, disco ...) je v italijanščini.
Mi smo pri tem nekak most: italijansko govoreče podjetnike učimo slovenščine, Slovence italijanščine, tiste, ki so dvojezični, pa spodbujamo, da to dvojezičnost ohranjajo in razvijajo na vseh področjih.
 
Bi želeli še karkoli povedati zaposlenim v podjetjih in institucijah v Sloveniji?

Izobražujte se, a ne nasedajte »modam« v izobraževanju: ni vsaka nova metodika učenja uspešna samo zato, ker je pač nova.
Najtežje je še vedno tisto, kar so že Grki imeli za največjo znanost: spoznati samega sebe.

Coaching in terapija

Kontakt

Telefon:
(01) 437 23 33
031 308 900
Fax:
(01) 437 23 33

Naslov:
Šmartinska 68, 1000 Ljubljana