RETORIKA - Tatjana Zidar Gale s.p.

Nahajate se: > Blog > Pogovor s Toma...

Pogovor s Tomažem Boltinom, predsednikom Sindikata bančništva Slovenije (SBS).


SBS je zveza sindikatov delavk in delavcev v bankah, Banki Slovenije in drugih finančnih organizacijah.
 
1. Sindikat bančništva Slovenije je bil pred dvema desetletjema med prvimi v Sloveniji, ki se je ponašal s spletno stranjo. Torej v času, ko večina ljudi še ni prav dobro vedela, kakšno orodje za komuniciranje se nam je ponudilo tako rekoč brezplačno. Kaj je ta korak pomenil za komuniciranje z vašimi člani, kako ste z njimi komunicirali pred dobo interneta in kako komunicirate z njimi danes?

Zahvaljujoč mojemu predhodniku, gospodu Dragu Jurencu, ki je IT-jevec, je bil Sindikat bančništva Slovenije med prvimi v Sloveniji, ki je imel svojo spletno stran. Pred tem je komunikacija potekala z izdajanjem sindikalnih novic v tiskani obliki, kar je pomenilo, da je izvod do naših članov prišel s časovnim zamikom. V času interneta pa se je vse spremenilo. Tiskani izvodi novic so za nas postali kar naenkrat neustrezni, saj novice, preden so natisnjene in poslane, zastarijo in izgubijo namen. Danes naša komunikacija poteka izključno preko interneta, po elektronski pošti, kar nam omogoča takojšnje obveščanje članov, pa tudi možnost povratnih informacij s strani naših članov je večja.
 
2. V vlogi predsednika SBS ste leto in pol. Če vaš predhodnik g. Jurenec velja za pobudnika e-komuniciranja med bančnimi sindikalisti, veljate vi za vodjo, ki se zaveda, da sta poleg strokovnega znanja za sindikaliste ključni: veščina komuniciranja in veščina dobrega pogajalca. Povejte nam kaj več o tem.

Nista ravno ključni veščini, sta pa zelo pomembni. Strokovno znanje je seveda nujen pogoj, zelo pa podpiram tudi »mehka« izobraževanja, med katerimi so na prvem mestu komunikacijske delavnice in treningi. Tega se v SBS vsi ali vsaj večina zavedamo, vendar pa mora imeti pravi sindikalist, vsaj po moji oceni, tudi nekatere osebne lastnosti, kot so: preudarnost, potrpežljivost, znati mora poslušati in slišati sogovornika, imeti širino in podobno …
 
3. Menda je med sindikalisti veliko rojenih govorcev. Ali je ta lastnost prednost ali morebiti ovira za sindikalista?

Gre za vprašanje količine. Rojeni govorec, ki preveč govori in ničesar ne pove, lahko doseže prav nasproten učinek, to je, da ga nihče ne posluša. Idealen sindikalist mora imeti pravšnjo mero takih osebnih lastnosti, ne preveč in ne premalo … To pa ni lahko.
 
4. Kako pa je z drugimi slovenskimi sindikati? V čem se po vašem mnenju skriva njihova ključna moč in kje so njihovi neizkoriščeni potenciali?

Ključna moč je v njihovem članstvu, vprašanje pa je, koliko so ti člani (ne)aktivni in kje so razlogi za to? Danes, v ekonomski krizi, je po mojem mnenju neizkoriščena rezerva v povezovanju sindikatov. S tem ne mislim združevanja, ampak sodelovanje, skupna posvetovanja, izmenjava izkušenj, skupen nastop pri soustvarjanju, denimo, predlogov za spopad s krizo in izhod iz nje.
 
5. Eden od vaših ključnih projektov je, recimo, pogajanje za novo panožno kolektivno pogodbo. Kaj je tisto, kar običajno odloči o tem, ali je bila skupina pogajalcev uspešna ali ne?

Na eni strani to, da je doseženo soglasje o vsebini kolektivne pogodbe dejavnosti med socialnima partnerjema (delodajalci in delojemalci), na drugi strani pa zadovoljstvo naših članov.
 
6. Kaj želite še povedati zaposlenim v podjetjih in drugih institucijah, morebiti kolegom v drugih sindikatih?

Bom ostal kar pri kolegih. Menim namreč, da mora vsak dober sindikatpodpirati vse, kar lahko pripomore k izboljšanju ekonomskega in socialnega položaja delavcev. Učinkovito delovanje sindikata danes nedvomno zahteva maksimalno usposobljenost sindikalnih zaupnikov in ožjega vodstva sindikata v organizaciji. Predsedniki, sindikalni zaupniki in drugi sindikalni funkcionarji morajo poleg dobrega poznavanja situacije v podjetju ali drugi ustanovi obvladati še vrsto drugega znanja: pogajalske tehnike, tehnike za motiviranje kolegov, orodja za mirno in predvsem taktno komuniciranje z delodajalci ter zaposlenimi … Izobraževanje je namreč njihova dolžnost in ne le pravica. Temeljno znanje, potrebno  za sindikalno delovanje v lastnem okolju, pa bi seveda moral poznati prav vsak sindikalist. 


Coaching in terapija

Kontakt

Telefon:
(01) 437 23 33
031 308 900
Fax:
(01) 437 23 33

Naslov:
Šmartinska 68, 1000 Ljubljana