RETORIKA - Tatjana Zidar Gale s.p.

Nahajate se: > Blog > Pogovarjali smo...

Pogovarjali smo se s Klavdijo Kosmač Toplišek, direktorico jezikovne šole Lingula

Znanje tujih jezikov je v današnjem času nuja. Poslovneži zaradi internacionalizacije poslovanja brez tujega jezika ne morejo opravljati svojega dela. Kako bi ocenili slovenske poslovneže? Kakšno raven znanja tujih jezikov povprečno dosegajo?

Slovenski poslovneži dobro obvladajo vsaj en tuji jezik – praviloma sta to angleščina ali nemščina, sporazumejo pa se večinoma še v drugem ali tretjem jeziku. Dejstvo je, da je treba znanje jezika nenehno izpopolnjevati, če ga želimo ohraniti na visoki ravni, zato se poslovneži pogosto odločajo za individualne tečaje poslovnega jezika ali konverzacijo.
 
1. Kdaj lahko rečemo, da posameznik tuji jezik res aktivno obvlada?

Ko se v tujem jeziku izražamo tekoče in naravno, ne da bi pri tem preveč očitno iskali primerne izraze; ko znamo jezik uporabljati v družabne in profesionalne namene ter ga suvereno prilagajamo glede na želeni učinek – takrat lahko rečemo, da tuji jezik res odlično obvladamo. Opisano je definicija ravni učinkovitosti, imenovane C1 glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Šest jezikovnih ravni (A1 do C2) predstavlja uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.
 
2. V podjetju na primer zaznajo potrebe po učenju tujega jezika za svoje zaposlene. Na kaj naj bodo pozorni, ko se bodo odločali za izvajalca, programe, trajanje programov … ? Kje lahko podjetje prihrani?

Nekaj kratkih nasvetov bi res lahko dala:
  1. V učenje vlagamo svoj čas in denar; žal je pogosto najdražje, če izvajalca izobraževanja izbiramo samo glede na najnižjo ponujeno ceno.Če izberete izvajalca, ki vam jamči zares dobre učitelje, bodo ti vaše sodelavceznali motivirati inpritegniti k učenju.
  2. Rezultat jezikovnega tečaja je praviloma boljši, če udeleženci vedo, da se morajo tečaja redno udeleževati, ker bo sicer podjetje ob prepogosti odsotnosti od njih zahtevalo vračilo šolnine.
  3. Včasih se zgodi, da podjetje svojih sodelavcev ne obvesti, na kakšen tečaj jih pošilja – ali bo to poslovni jezik, splošni tečaj, priprave na mednarodni izpit ... Udeleženci tečaja imajo potem svojo predstavo in se lahko zgodi, da so nezadovoljni, če, recimo, obravnavajo poslovne teme, oni pa so izrazili željo, da bi imeli tečaj konverzacije.
  4. Zgodi se, da podjetje samo »oceni« znanje svojih sodelavcev in ne dovoli uvodnega testiranja. Tak tečaj je praviloma obsojen na neuspeh: tečajniki, ki imajo različno predznanje jezika, na tečaju izgubljajo motivacijo in svoj čas, ker znajo premalo ali preveč. Podjetje izgublja denar, ki ga je plačalo za šolnino, in tudi zaupanje zaposlenih, ker jim je organiziralo tečaj, ki ne izpolnjuje njihovih pričakovanj.
 
3. Pogosto lahko beremo, da obstajajo različne metode učenja tujih jezikov. Nekateri obljubljajo različne »bližnjice«, ki zagotavljajo hitro in učinkovito učenje. Pa take bližnjice res obstajajo? Kakšne metode lahko zagotovijo uspeh?

Dolgo že delam v izobraževanju, pa žal hitre »instant« poti do dobrega znanja tujega jezika ne poznam. Jezika se ne naučimo v tednu dni, v kratkem času lahko svoje znanje le učinkovito osvežimo ali se naučimo osnov jezika. Če se želimo v tujem jeziku izražati tekoče in naravno, potrebujemo čas, vztrajno vajo, veliko pogovora, branja in poslušanja ter seveda  dobrega učitelja, ki nas zna spodbujati in motivirati za učenje.

Koliko časa potrebujemo od stopnje popolnega začetnika do ravni C1? Če bi obiskovali tečaj v skupini, kar je najbolj pogost način učenja, bi ob rednem obiskovanju tečaja, potrebovali tri leta in pol. Seveda lahko cilj dosežemo hitreje, če imamo veliko stikov v jeziku, ki se ga učimo, ali pa če učenju namenimo res veliko časa in imamo »občutek za jezik«.

4. Kaj pa vedno bolj popularno e-učenje? Tudi pri vas v Linguli se lahko odločimo za tako učenje. Na kaj je treba biti pozoren, ko se zaradi pomanjkanja časa raje odločimo za e-učenje?

E-učenje je primerno za vse, ki ne najdejo časa za tečaj v živo in bi radi svoje znanje osvežili ali se naučili osnov tujega jezika. E-učenje je odličen način za osvežitev znanja, a v sebi skriva tudi nekaj pasti: največja je dejstvo, da je za e-učenje potrebna velika samodisciplina. Urnik si določamo sami in ta velika prednost je hkrati za marsikoga tudi največja slabost e-učenja. Najdemo lahko veliko razlogov, zakaj se ne moremo učiti: delo, družina, utrujenost …. Za uspeh pri e-učenju je torej potrebno dobro načrtovati čas učenja in si določiti število ur, ki ga bomo tedensko preživeli v programu.

Hkrati se je treba pri učenju jezika tudi zavedati, da lahko veliko naredimo sami z e-učenjem, a za suveren nastop v tujem jeziku nujno potrebujemo tudi pogovor in tečaj v živo.
 
5. Bi želeli še karkoli povedati zaposlenim v slovenskih podjetjih in institucijah o učenju tujih jezikov?

Pet kratkih nasvetov:
  1. Učite se s poslušanjem, to je najučinkovitejši način za učenje tujega jezika.
  2. Besed se vedno učite v kontekstu – v stavku ali dialogu.
  3. Slovnica ni najpomembnejša! Pomembno je, da se naučite sporazumevati, da spontano uporabite tudi besedne zveze, ki jih ne znate razčleniti. Ni treba, da veste, kako se kateri strukturi reče, pomembno je, da jo znate uporabiti v pogovoru.
  4. Ne prevajajte! Ni pomembno, da razumete vsako posamezno besedo, razumeti morate bistvo.
  5. Govorite tudi, če niste prepričani, da je vse slovnično pravilno. Napake lahko odpravite le z vajo.

Coaching in terapija

Kontakt

Telefon:
(01) 437 23 33
031 308 900
Fax:
(01) 437 23 33

Naslov:
Šmartinska 68, 1000 Ljubljana